Group HS

Hakkımızda

Hakkımızda

Bünyesinde birçok markayı ve tecrübeyi barındıran Group HS, piyasadaki çıtayı yükseltmek amacıyla doğan, genç ve dinamik b,r grup özelliği taşımaktadır. Her zaman insana verdiği değerle bilinen kurumumuz piyasada eşdeğer, olmayan yepyeni proaktif hizmetlerini sizlere sunmaktadır. Kurumumuzda sadece öğretmeye değil, öğrenmeyi öğrenmeye; ezberciliğe değil, anlamaya, analiz ve sentez yapabilmeye ve istek yaratmaya; sevgiye ve demokratik olmaya önem verilir. Faaliyet gösterdiğimiz alanlara getirdiğimiz farklı bakış açısıyla ve sizlerin desteği ile büyüdük, büyüyoruz ve büyüyeceğiz...

Misyon / Vizyon

Group HS, uzman personel kadrosunu bünyesinde barındırmanın onuruyla; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında olan ve değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi; bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir. Bunun yanında, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim ve bilimsel kültürü oluşturmak ve meslekî açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir. Vizyonumuz ise, ürettiği yeni stratejileri ve markaları ile diğer kurumlara liderlik eden ve Türkiye’nin 81 ilinde temsilcilikleri olan büyük bir firma olmaktır.